Podsumowanie Walnego

W dniu 19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego został zatwierdzony bilans za rok 2016 oraz udzielono absolutorium kończącym swą kadencję władzom KS SEMP.
Na czele nowo wybranego Zarządu stanął Sebastian Gościniarek. Natomiast Anna Lutomska oraz Krzysztof Lizińczyk zostali wybrani na Członków Zarządu. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Z tego miejsca chcielibyśmy gorąco podziękować ustępującemu Prezesowi Maciejowi Kaperze, który przez ostatnie lata umocnił pozycję Naszego Klubu na piłkarskiej arenie Mazowsza. Cieszy jednak fakt, że Maciej dalej pozostanie w Naszej ekipie, gdzie będziemy mogli dalej korzystać z jego doświadczenia.