Walne zgromadzenie Członków SEMP-a

Walne zgromadzenie Członków SEMP-a

Zapraszamy na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Edukacji Młodych Piłkarzy ,

które odbędzie się 18 czerwca 2018 ( poniedziałek ) o godz. 17:30

w Szkole Podstawowej 303 przy ul. Koncertowej 4

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

SPRAWODACZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zgromadzenia, wybór prowadzącego.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór komisji:

- Skrutacyjnej

- Wnioskowej

4. Złożenie sprawozdań:

  • z działalności Zarządu za okres od lipca 2017 do czerwca 2018
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego

Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

6. Przedstawienie i głosowanie nad wnioskiem Zarządu o zmianę składki członkowskiej.

7. Sprawy różne.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości