ZAPRASZAMY NA WALNE !!!

Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 19 czerwca ( poniedziałek ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w stołówce szkolnej ( wejście od strony poradni ).

Planowany Porządek obrad:

I termin: godz. 17.30

II termin: godz. 18.00

- Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zgromadzenia, wybór prowadzącego.

- Przyjęcie porządku obrad.

- Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Wnioskowej

- Złożenie sprawozdań za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017:

  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego

Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016oraz absolutorium dla ustępujących władz KS SEMP.

- Przyjęcie ordynacji wyborczej.

- Głosowanie w sprawie długości kadencji Zarządu.

- Przedstawienie programów kandydatów na stanowisko Prezesa KS SEMP.

- Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu.

- Glosowanie nad ilością członków Komisji Rewizyjnej.

- Głosowanie w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

- Głosowanie w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego.

- Wnioski złożone do Komisji Wnioskowej - omówienie i dyskusja.

Zakończenie obrad.

Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
Zarząd KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)
KS SEMP Warszawa zaprasza wszystkich swoich Członków na Walne Zebranie. Odbędzie się ono 22 czerwca ( środa ) o godz. 17:30 w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w sali nr 25 ( wejście zaraz obok biura Klubu ). Planowany Porządek Obrad: I termin: godz. 17.30 II termin: godz. 18.00 (http://semp.futbolowo.pl)